Uitnodiging informatiebijeenkomst Noord Deurningen van het aardgas af.

Geplaatst op 04-10-2021, 21:10

Aanleiding

Zoals wellicht bekend is inmiddels de eerste hub (biogasnetwerk) door de energie coöperatie IJskoud gerealiseerd en in bedrijf. Het initiatief voor dit project is destijds door Stichting Duurzaam Noord Deurningen genomen. Dit heeft er toe geleid dat we in Noord Deurningen inmiddels energieneutraal zijn.

De stichting heeft echter niet stilgezeten en heeft een nieuw project opgepakt. Zoals iedereen weet moeten we in 2050 zoveel mogelijk van het aardgas af. Dit betekent dat er een alternatief moet worden gezocht voor het verwarmen van onze woningen.  Vanwege het feit dat er in de nabij omgeving biogas beschikbaar is, is het idee geboren om een pilot uit te voeren waarbij in eerste instantie de kerk, de school en het Kulturhus worden verwarmd met biogas. Om de toepassing voor particulier gebruik te kunnen demonstreren was het idee om bewoners aan de kanaalweg de mogelijkheid te geven om aan deze pilot test mee te kunnen doen.

We hebben dit idee voorgelegd bij het RVO.  Het RVO was zeer enthousiast maar adviseerde eerst een haalbaarheidsonderzoek te gaan uitvoeren om de verschillende alternatieven voor verwarming van de woningen in Noord Deurningen te onderzoeken.

We hebben het geld voor dit haalbaarheidsonderzoek inmiddels bij elkaar dankzij, Interreg, (euregio) gemeente Dinkelland, Rabobank en Provincie Overijssel. Verder is er inmiddels een partij geselecteerd die het haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren: E-kwadraat.

Om de plannen en mogelijkheden te presenteren willen wij op deze wijze alle bewoners van Noord Deurningen uitnodigen op onze informatiebijeenkomst op dinsdag 19 oktober om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00) in Kulturhus de Mare, Nieuwewemestraat 3, 7591  PC  Noord Deurningen.

Agenda

De voorlopige agenda is als volgt:

  1. Opening (Stichting Duurzaam Noord Deurningen)
  2. Inleiding (Stichting Duurzaam Noord Deurningen)
  3. Presentatie E-kwadraat;
  4. Vragen/ Uitleg benodigde gegevens
  5. Afsluiten bijeenkomst met een hapje en een drankje

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Willy Bruns: 06 – 12423144; email: brunswilly@gmail.com