Informatieavond Stichting Duurzaam Noord Deurningen / Buurtschapsraad Lattrop- Breklenkamp

Geplaatst op 09-01-2019, 08:21

Stichting Duurzaam Noord Deurningen en Buurtschapsraad Lattrop - Breklenkamp nodigen u hierbij uit voor een informatie avond op maandagavond 14 januari 2019 om 20:00 uur in Kulturhus de Mare. De Stichting Duurzaam Noord Deurningen heeft de afgelopen jaren verschillende projecten geïnitieerd om het wooncomfort te verbeteren  (verbeteren energie prestaties) en opwekken van duurzame energie.

Een aantal jaren geleden is een zelfstandige energie coöperatie IJskoud opgericht. Deze coöperatie heeft zicht ten doel gesteld om rondom Noord Deurningen zoveel mogelijk veehouders de mogelijkheid te bieden om biogas te produceren en te leveren aan grote afnemers in de regio. Inmiddels is de 1e Hub in de eindfase van de uitvoering. Hieraan nemen 7 landbouwers deel en wordt begin 2019 in gebruik genomen.

Een mogelijke uitbreiding van dit biogasproject met een 2e Hub is voor de Stichting Duurzaam Noord Deurningen aanleiding geweest om een informatie avond te organiseren samen met BSR Lattrop – Breklenkamp. De aanleiding voor het organiseren van deze informatieavond is de belangstelling voor mestvergisting van veehouders rondom Noord Deurningen te inventariseren.   

De Stichting Duurzaam Noord Deurningen heeft in 2014 een project gecoördineerd waarbij een gemeenschappelijke aanbesteding is gedaan voor het plaatsen van zonnepaneel installaties op de huizen van verschillende bewoners in Noord Deurningen. Het alternatief voor het plaatsen van zonnepanelen op je eigen woning is deelnemen aan de postcoderoos regeling. De energie coöperatie GreunerWordtUtNich uit Beuningen is gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden ten aanzien van de postcoderegeling. Tijdens de presentatie zal ook worden ingegaan op de mogelijkheden om als bewoners van omliggende kernen deel te nemen aan dit initiatief.

Programma:

20:00 uur:       Ontvangst met Koffie door Stichting Duurzaam Noord Deurningen.

20:10 uur:       Algemene info over Stichting Duurzaam Noord Deurningen. (Willy Bruns).

20:30 uur:       Status mestvergistingsproject 1e Hub (Jeroen Hulsbeek, projectleider).

21:00 uur:       Info CCS adviesbureau over onderzoek mogelijke uitbreiding 2e Hub

Biogasproductie bij landbouwers in Noord- Oost Twente.

21:30 uur:       Info energie coöperatie Greuner Wordt Ut Nich uit Beuningen over hun postcoderoos project. (Tom Wagenvoort).

22:00 uur:       Afsluiten bijeenkomst met hapje en drankje.

Contactpersoon: Willy Bruns 06-12423144, mail Bruns42@zonnet.nl