Waterkrachtcentrale Duurzaam Noord Deurningen aangemeld voor de energie pitch 2017

Geplaatst op 06-05-2017, 09:44

Duurzaam Noord Deurningen heeft haar waterkrachtproject aangemeld voorde energy pitch 2017. Doel van de Energy Pitch is het op weg helpen van lokale energie initiatieven bij de realisatie van energieprojecten in Overijssel. Dit jaar is technische innovatie het thema van de Energy Pitch. Voorbeelden zijn opslag van energie, maar ook het telen van paardenhooi onder zonnepanelen, zoals ze in Wierden-Enter gaan uitproberen. De belangrijkste voorwaarde is dat het plan nog niet eerder in Overijssel gerealiseerd is.  Daarnaast is lokaal draagvlak een wezenlijk onderdeel bij het op gang brengen van een energieproject en is het mede bepalend in het succes ervan.

In opdracht van Stichting Duurzaam Noord Deurningen is de Columbus Innovation Group bezig met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van een waterkrachtcentrale in de Dinkel.

Het plan is om een waterkrachtcentrale in de stuw Stokkenspiek te integreren. Er zijn verschillende technologieën vergeleken. Belangrijk aspect bij de uiteindelijke keuze naast de financiële consequenties is de visvriendelijkheid van de gekozen technologie. Daarnaast is het een pre indien het mogelijk is ook terug te kunnen pompen om zo vis trek in de Dinkel mogelijk te maken.

Bij de energie pitch blijven maximaal vier  initiatieven over die uiteindelijk gaan pitchen voor een groot publiek. Daar worden ze goed op voorbereid met een pitchtraining Ook wordt een promotiefilmpje gemaakt. In aanloop naar de pitch blijft individuele begeleiding beschikbaar voor de initiatieven. De Energy Pitch vindt (onder voorbehoud) plaats op vrijdag 3 november 2017. De winnaar ontvangt een prijs om de plannen verder uit te werken en/of te realiseren.