Jaarvergadering Kernraad Noord Deurningen

Geplaatst op 10-11-2014, 18:21

Donderdag 13 november 2014 houdt de Kernraad Noord Deurningen haar jaarvergadering voor alle inwoners van Noord Deurningen en overige belangstellenden. Enkele onderwerpen die voor deze avond op de agenda staan zijn onder andere glasvezel, ‘de dorps-app’ en zaken aangaande de verkeersveiligheid in Noord Deurningen. 

Wilt u meedenken/meepraten over de toekomst van Noord Deurningen, kom dan op donderdag 13 november om 20.00 uur naar Kulturhus De Mare, ontmoetingsruimte 'Dorpermeien'. Wanneer Noord Deurningen en haar toekomst u na aan het hart gaan, hoopt de Kernraad ook u deze avond te mogen begroeten!

Agenda jaarvergadering

1. Opening door de voorzitter 
2.Mededelingen
3.Notulen jaarvergadering 2013
4.Jaarverslag secretaris 2013/2014
5.Jaarverslag penningmeester 2013/2014
6.Verslag kascontrolecommissie en kiezen nieuwe commissie
7.Bestuurs-verkiezingen

  • Mw. R. Stevelink                     Aftredend en niet herkiesbaar
  • Mw. D. Stadman                     Aftredend en niet herkiesbaar
  • Mw. E. Koopman                   Aftredend en niet herkiesbaar
  • Dhr. W. Krabbe                      Aftredend en herkiesbaar
  • Dhr. H. Voerman                     Beschikbaar als nieuw bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter van de kernraad, dhr. T. Tijdhof.
PAUZE

8.  Lopende zaken
9.  Dorps-app
10.Presentatie ‘Omzien naar elkaar’
11.AED werkgroep
12.Energie Neutraal Noord Deurningen (END)
13.40 jarig jubileum Kernraad Noord Deurningen
14.Rondvraag
15. Afsluiting