Dorps-app Noord Deurningen

Geplaatst op 19-11-2014, 09:18
Om met elkaar te werken aan de veiligheid in ons dorp, is de Kernraad Noord Deurningen voornemens een zogenaamde ‘dorps-app’ in het leven te gaan roepen. Dorpsbewoners kunnen op deze app onder meer melding maken van bijvoorbeeld verdachte personen of overlast veroorzaakt door derden. Gebruikers van de app ontvangen de app, waarna waar nodig gezamenlijk actie kan worden ondernomen. Deelname aan de app is vrijblijvend en op vrijwillige basis. De ‘dorps-app’ wordt zeker niet gezien als vervanging van inzet door politie, per casus zal alvorens de app te plaatsen kritisch moeten worden gekeken of een melding via de ‘dorps-app’ volstaat, of dat een melding bij politie / 112 geïndiceerd is.

Voor het gebruik van de app zal een, nog nader te bepalen, regelement worden opgesteld. Om de ‘dorps-app’ een succes te laten worden, is het van belang dat voldoende inwoners vanuit geheel Noord Deurningen zich aanmelden als gebruiker van de app. Maximaal 50 inwoners, zowel uit de kern als het buitengebied, kunnen worden toegelaten. Voorwaarde is uiteraard wel dat u beschikt over een zogenaamde ‘smartphone’.

Inschrijving gebeurt in principe op volgorde van aanmelding, mochten zich meer dan 50 inwoners melden dan zal een wachtlijst worden opgesteld. U kunt zich aanmelden als gebruiker van de ‘dorps-app’ via info@noord-deurningen.nl. Geeft u hierbij de volgende gegevens door: naam, mailadres en telefoonnummer. We hopen ook uw aanmelding tegemoet te kunnen zien.