Bezoek afvaardiging Ministerie OCW

Geplaatst op 06-04-2014, 12:13

Vrijdag 4 april bezocht een delegatie van het ministerie van OCW, bestaande uit Harry Swarts en Pauline Poland (respectievelijk programmanager en projectmanager primair onderwijs), Stichting behoud kleine scholen. Doel van dit bezoek: samen met Stichting Behoud kleine scholen te sparren over samenwerking tussen kleine basisscholen. Zoals in februari bekend werd gemaakt, blijft de kleinescholentoeslag bestaan. Maar dit is een onderdeel van de motie zoals deze collectief is voorgedragen door de Tweede Kamer en geaccepteerd door de Staatssecretaris.

Een niet vrijblijvend aspect is 'samenwerking '. Tijdens dit bezoek is over dit onderwerp gespard en hebben wij als Stichting getracht voorbeelden levend te maken door ze te tonen op locatie.

De gehele delegatie werd na een bespreking en lunch bij Erve Broam te Agelo, rondgeleid bij de Willibrordschool te Noord-Deurningen en Kulturhus de Mare. Op deze locatie in Noord-Deurningen worden diverse vormen van samenwerking getoond, dit leverde veel inspiratie op voor de afvaardiging van het Ministerie van OCW. Na deze rondleiding werd de ‘Den Haag’ delegatie weer naar het treinstation te Almelo gebracht, alwaar ze vol nieuwe ideeën aan hun terugreis begonnen. De Stichting kijkt terug op een geslaagd bezoek, het contact blijft.
Bron http://www.behoudkleinescholen.nl/2014/04/06/bezoek-afvaardiging-ministerie-ocw/