Kulturhus de Mare heeft de beschikking leader subsidie binnen.

Geplaatst op 23-12-2013, 16:15
De Mare sluit 2013 fantastisch af met de toezegging dat de aangevraagde leader subsidie gehonoreerd is. 

De provincie Overijssel heeft binnen het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2) extra geld beschikbaar gesteld voor duurzame energieprojecten.  De verdeling van deze extra middelen verliep via de Leadergroepen in Overijssel. 

De subsidie was bedoeld voor ?

1. duurzame energieprojecten op agrarische bedrijven
2. duurzame energieprojecten in dorpen of in dorpsvoorzieningen

Stichting de Mare gaat de subsidie inzetten om het kulturhus energie neutraal te maken. Dit gebeurt met het aanbrengen van zonnepanelen en het vervangen van de huidige verlichting voor led-verlichting. Door deze aanpassingen te doen hoopt het bestuur vele duizenden euro’s op jaarbasis te kunnen besparen. .

St. de Mare zal met dit project ook de samenwerking gaan zoeken met st Duurzaam Noord Deurningen. Het project moet een voorbeeld worden voor andere duurzame initiatieven in het dorp. Bezoekers van het kulturhus zullen m.b.v. digitale borden geïnformeerd worden over de hoeveelheid opgewekte zonne-energie in verhouding tot het verbruik. 

meer informatie over de leader subsidie