Cogas werkt mee aan energieneutraal Noord-Deurningen

Geplaatst op 18-11-2013, 16:28
Op vrijdag 15 november heeft Cogas een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Duurzaam Noord-Deurningen ondertekend. Op grond van deze overeenkomst zal Cogas de komende tijd als kennis- en financieel partner ondersteuning bieden bij het realiseren van de doelstelling van de stichting: een energieneutraal Noord-Deurningen in 2020.

De bijdrage van Cogas is gefocust op de gewenste realisatie van een biogasnetwerk. Biogas wordt gewonnen uit afvalstoffen, met name door middel van mestvergisting. Deze brandstof is duurzaam omdat de bron niet uitgeput raakt, in tegenstelling tot aardgas en andere fossiele brandstoffen. Wanneer het de regio lukt om met de beschikbare duurzame bronnen in de eigen energiebehoefte te voorzien, heeft Cogas hiermee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een energieneutraler Noord-Deurningen.

Met de nu gesloten samenwerkingsovereenkomst neemt Cogas zitting in de stuurgroep die voor de realisatie van het biogasnetwerk in het leven is geroepen. In de stuurgroep zitten verder de Stichting Duurzaam Noord-Deurningen en Stimuland (een onafhankelijke stichting die duurzame projecten ontwikkelt en uitvoert) . Het unieke aan dit project is dat er alleen biogas wordt opgewekt uit mest, waar dat meestal gebeurt in combinatie met cosubstraten. Zo’n 21 agrariërs hebben al aangegeven mogelijk te participeren in het biogassysteem. (bron de weekkrant)