Kanaal Almelo-Nordhorn opgenomen in gebiedsvisie Noord Oost Twente

Geplaatst op 26-09-2013, 00:30
In 2006 is Noordoost-Twente door de Rijksoverheid aangewezen als een van de twintig Nationale Landschappen in Nederland. Sinds die tijd heeft de overheid volop geïnvesteerd om de unieke kwaliteiten te behouden en te versterken. Binnen de gebiedsontwikkeling wordt deze ambitie doorgezet. Het Nationaal Landschap Noordoost- Twente maakt dan ook integraal deel uit van de gebiedsontwikkeling. Het huidige uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap loopt tot en met 2013. De nieuwe projecten voor 2013 zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma voor de gebiedsontwikkeling.

Een van de projecten binnen deze gebiedvisie is het project recreatieve potentie kanaal Almelo-Nordhorn en gaat over het versterken van het recreatieve gebruik van het kanaal (te denken valt aan pontjes, kanovaren etc.), waardoor meer activiteit rondom het kanaal aanwezig zal zijn en het kanaal meer beleefd wordt door recreanten.

Zo ontstaan door bijvoorbeeld de aanleg van de pontjes verschillende mogelijkheden van lange en korte tochten en mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe recreatieve voorzieningen. Door het leggen van nieuwe recreatieve verbindingen en het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemingen langs het kanaal geeft dit project een concrete invulling van de in de gebiedsvisie geschetste ontwikkelingsperspectieven.

Het project is gestart met een verkenning. Het doel van deze verkenning is het in beeld brengen van het huidige recreatief gebruik en potentie voor nieuwe ontwikkelingen van het kanaal Almelo-Nordhorn, het creëren van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen en het beschrijven van eventuele noodzakelijke vervolgacties

Meer over de plannen in Noord Oost Twente klik op www.mijnnoordoosttwente.nl