Nieuws van Duurzaam Noord Deurningen.

Geplaatst op 10-09-2013, 20:50
De zomervakantie zit er voor de meeste inwoners van Noord Deurningen weer op. Duurzaam Noord Deurningen heeft voor, tijdens en na de vakantieperiode veel werk verzet en het is dan ook de hoogste tijd dat wij jullie daarover informeren.

Project Business case Biogas systeem Noord Deurningen
Naar aanleiding van de toekenning van de Leader subsidie hebben wij de volgende stappen ondernomen.
• Woensdag 21 augustus is er een uitgebreide offerte aanvraag verzonden naar een aantal geschikte partijen die ons kunnen ondersteunen bij de uitwerking van de definitieve business case voor een Biogas systeem.
• Alle partijen die een goede offerte hebben uitgebracht zullen woensdag 19 september de voorstellen en plannen presenteren aan het bestuur van Stichting Duurzaam Noord Deurningen en vervolgens zal er binnen een aantal dagen een keuze worden gemaakt voor onze toekomstige partner in dit traject.
• Als de juiste partner voor Duurzaam Noord Deurningen is gevonden zal er een definitief Business plan worden gemaakt die de haalbaarheid, kosten en voordelen etc. voor Noord Deurningen zichtbaar zal maken. Dit zorgvuldig tot stand gekomen plan zal, mits de uitkomsten positief zijn, de basis vormen voor de daadwerkelijke uitvoering van een biogas systeem in Noord Deurningen.

Ter info: De aanpak en uitvoering van het bovenstaande project zijn 21 augustus j.l. ook besproken met het voormalige CDA kamerlid Theo Rietkerk van Gedeputeerde staten en is zeer positief ontvangen.

Wij zullen u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen middels de nieuwsbrief.


Informatieavond Energie besparen voor particulieren ronde 2
Na de succesvolle eerste ronde, waarin tientallen bewoners huizen van voor 1985 hebben laten isoleren, willen wij nu ook de bewoners van huizen die gebouwd zijn na 1985 helpen met bijvoorbeeld subsidie, gezamenlijk inkopen en adviezen.
Voor deze groep mensen zal er op 28 oktober 2013 ’s avonds om 20.00uur een informatie avond worden georganiseerd in De Mare. Bewoners met huizen van voor 1985 die in eerste instantie niet mee hebben gedaan in de 1e ronde en nu wel graag mee willen doen zijn ook van harte welkom.
Indien u geïnteresseerd bent en aanwezig zal zijn bij deze informatie avond Energie besparen dan kunt u zich aanmelden via: info@duurzaam-nd.nl