Nieuwsbrief maart 2012 Duurzaam Noord Deurningen

Geplaatst op 03-03-2012, 11:43

Nieuwsbrief maart 2012

Stichting Duurzaam Noord Deurningen

Voortgang Energie Prestatie Adviezen

Inmiddels zijn  alle onderzoeken van de mensen  die zich hebben aangemeld en door de Bouwkeur Groep zijn bereikt  uitgevoerd. Er moeten nog 3 rapportages worden aangeleverd. Deze laatste rapportages zullen in week 10 (6 maart) worden opgeleverd. 

We willen alle deelnemers aan het EPA onderzoek hierbij uitnodigen voor een informatieavond op dinsdag 27 maart om  20:30 uur In de Mare. Het doel van deze informatie avond is u te informeren over de gemeenschappelijke resultaten van de EPA onderzoeken.

Daarnaast willen we weten welke maatregelen er worden overwogen om de energie prestatie van de woning te verhogen. Op basis van deze informatie willen wij bij verschillende leveranciers offertes aanvragen voor het uitvoeren van de verschillende maatregelen. Door gemeenschappelijk in te kopen verwachten wij significante kortingen te kunnen afdwingen.

Tijdens de presentatie  zullen we ook voorbeelden geven ten aan zien van de vergoedingen die u kunt verwachten vanuit de Meer Met Minder subsidie en het investeringsprogramma van de Stichting Duurzaam Noord-Deurningen.

Onze indruk is dat de EPA rapportages zorgvuldig zijn uitgevoerd en de verschillende mogelijkheden voor de individuele woningen goed zijn weergegeven. Toch kunnen we ons voorstellen dat er in enkele gevallen  nog vragen zijn over de resultaten van het EPA onderzoek voor u eigen woning. Indien er nog vragen zijn kunt u tot 15 maart contact opnemen met Jeroen Hulsbeek (0541-355172/ 06 1589 1572) om een afspraak te maken voor een toelichting zodat u een goede beslissing kunt  treffen of en zo ja welke maatregelen u zou willen gaan uit voeren.  Op deze wijze kan de stichting  een zo goed mogelijk beeld krijgen van de maatregelen die iedereen van plan is uit te gaan voeren. Deze informatie zal door de stichting worden gebruikt om offertes aan te vragen  bij verschillende leveranciers op basis van gemeenschappelijk inkopen van diensten.Noord Deurningen als “groene” woonplaats

De entree van ons kerkdorpje zal vanaf de Nordhornsestraat worden voorzien van een toepasselijk straatbord. Het ontwerp is inmiddels bekend.  Momenteel worden er offertes aangevraagd om het bord te fabriceren.Energieneutrale toekomst

Samen met de ondernemers van Noord Deurningen wil de werkgroep E.N.D. mogelijkheden onderzoeken om tot duurzame energieopwekking en energiebeheer te komen. De werkgroep heeft contact  gehad met  Oosterik, Kuipers  en  de gemeente Dinkelland.  De genoemde ondernemers hebben enthousiast gereageerd en hebben de intentie uitgesproken om actief deel te nemen aan mogelijke vervolgstappen op basis van het uit te voeren onderzoek door adviesbureau Tauw (zie vorige nieuwsbrief).

Er is enige vertraging opgetreden ten aanzien van de start van dit onderzoek. De verwachting is dat eind maart gestart kan worden met het onderzoek.  Het is de bedoeling dat gedurende het onderzoek de eerste resultaten van de verschillende energiescenario’s  aan de inwoners en bedrijven in Noord-Deurningen zullen worden gepresenteerd.  Zo krijgt u inzicht in de mogelijkheden van een duurzame energievoorziening. Hierbij wordt het potentieel aan duurzame energieopwekking (o.a. mestvergisting, zonne-energie) en energieafname (zoals elektriciteit, warmte) in kaart gebracht. De doelstelling hierbij is om duurzaam opgewekte energie beschikbaar te maken voor Noord Deurningen en om een grote stap in de richting van energieneutraliteit te zetten.

Doel van de presentatie is om de bedrijven te interesseren voor een energieneutraal Noord-Deurningen. Zonder deelname van bedrijven is een energieneutraliteit niet haalbaar. De exacte datum van deze presentatie zullen we t.z.t. bekend maken.

De afgelopen twee weken  heeft de werkgroep een aantal keren overleg gehad met de gemeente Dinkelland. De gemeente Dinkellend heeft aangeboden ons intensief te ondersteunen bij  het inventariseren en aanvragen  van de subsidiemogelijkheden voor de vervolgtrajecten als resultaat  van bovengenoemd onderzoek.  De aanvraag van mogelijke subsidies zal parallel met  het uit te voeren onderzoek  samen met de gemeente Dinkelland worden voorbereid.Website E.N.D.

Het is de bedoeling dat de nieuwe gemeenschappelijk website van E.N.D. en de kernraad  9 maart aanstaande online gaat

Link archief nieuwsbrieven